Van jongs af aan is Thea geboeid door de mens. Hoe zijn verschijningsvorm verandert door bv. beweging  of stemming, omgeving of lichtval. Vandaar haar grote belangstelling voor portret en modelstudies.

“Het wezenlijke van iemand vangen in een portret is een grote uitdaging, die soms heel wat strijd kost. Emotie gaat een gevecht aan met de werkelijkheid. Het gaat er om een synthese te vinden. Intussen is mij duidelijk geworden dat alle onderwerpen soortgelijke problemen opwerpen. Pas als een evenwicht is gevonden, ontstaat een goed schilderij ” aldus Thea.

De haar omringende wereld is soms zichtbaar verwarrend en verbijsterend, maar ook boeiend en vol schoonheid. In de werken wordt het handschrift gevormd door verwondering,emotie en vertedering.

Thea maakt haar schilderijen vaak in series. Beïnvloed door haar omgeving, de dingen om haar heen, maar ook de berichtgeving van nieuws en kranten. Zo ontstond een kleine serie die te maken heeft met zo veel mensen die, om wat voor reden dan ook, geen plaats meer hebben onder de zon.

Thea van Lier kreeg haar opleiding aan De Academie voor beeldende kunsten te Tilburg, de Rijksacademie te Amsterdam en Ateliers '63 te Haarlem.

Thea gaf velen jaren les aan middelbare scholen te Amsterdam en Rotterdam, Creativiteitscentrum “Wehrelant” te Purmerend en Creativiteitscentrum “De Blauwe Schuit” te Hoorn.

Thea van Lier is lid van De Kunstenaarsvereniging Hoorn en Omstreken (KVH en O) en kunstenaarsvereniging 'Sint Lucas” te Amsterdam.