Thea van Lier

Crowdfunding monument Almersdorp

Almersdorp lag ooit ten noorden van Opperdoes. Na de Sint Clemensvloed in 1334 is door verplaatsing van de Omringdijk Almersdorp langzaam verdwenen. Tot aan 1594 is er bebouwing geweest, waaronder een kerkje. Om deze geschiedenis een blijvende plaats te geven is het initiatief ontstaan om een monument en een informatiebord te plaatsen.

Volgens Archeologie West-Friesland liggen de restanten van het kerkje van de verdwenen banne Almersdorp bij de rotonde Almersdorperweg/Wester Zeedijk (N239). Thea van Lier heeft een monumentaal kunstwerk ontworpen voor de rotonde.Almersdorp lag in het gebied waar nu de Wieringermeer is. Almersdorp lag toen nog binnen de Westfriese Omringdijk. Na de Sint Clementvloed in 1334 werd de Westfriese Omringdijk tussen Medemblik en Barsingerhorn naar schatting twee tot vier kilometer teruggelegd in zuidelijke richting en er werd naar schatting 2875 hectare land buitengedijkt, dat wil zeggen prijsgegeven aan de zee. Bannen zoals Gawijzend (in de buurt van Aartswoud) en Almersdorp werden daarmee ook opgegeven. Het is natuurlijk niet zo dat deze bannen daarmee in een keer weggevaagd waren, het verdwijnen is een geleidelijk proces geweest. Uit kaarten die gemaakt zijn in de tijd dat een volgende inlaagdijk werd aangelegd (in 1594) bleek dat in de zogenaamde Almersdorperhoek, vlak bij Opperdoes, er nog enige bebouwing aanwezig was, waaronder een kerk. Of dit bebouwing was van het oudere Almersdorp of nieuwe bebouwing, dus van na het aanleggen van de eerste inlaagdijk, is niet bekend. Het is ook niet bekend hoe de kerk er uit heeft gezien. Aangenomen wordt dat het een eenvoudig stenen kerkje is geweest.

Om de herinnering aan Almersdorp een blijvende plaats te geven is het idee ontstaan om een monument in de vorm van een kerkje op de rotonde te realiseren en in de nabijheid hiervan een informatiebord te plaatsen. Een echte blikvanger voor ons dorp.

Voor het realiseren van dit monument is een crowdfunding gestart
Klik hier voor meer info