portretten ‘explosie’-week in de Boterhal

Van 16 t/m 21 aug 2016 houdt de Boterhal weer een Explosie-week. De Explosie-week is een dynamische periode, waarin van alles kan gebeuren op het gebied van kunst. In deze editie zullen leden van de KVH&O en andere ‘gast’ kunstenaars  in de Boterhal ter plekke portretten maken in uiteenlopende disciplines en stijlen. De portretten kunnen natuurgetrouw, maar ook vanuit de vrije expressie van de betreffende kunstenaar gemaakt worden, zowel 2D, als 3D. Er zullen tijdens deze week van dinsdag t/m zondag elke dag een of meer kunstenaars in de Boterhal aanwezig zijn.

Voor bezoekers is dit de ultieme gelegenheid om zich eens te laten portretteren door een professioneel kunstenaar. Dat kan alleen of in familieverband. Dat mag een gezin zijn, maar dat kunnen ook alleen broers of zussen zijn. De grootte van het portret, de mate van doorwerking en detaillering zijn bespreekbaar. Van alles kan worden afgeweken, maar de normale duur van een portretzitting zal niet meer dan twee a drie uur zijn en vaak korter.

Kopen is niet verplicht, maar zonder zakelijke afspraak vooraf, spreekt het vanzelf dat de kunstenaar bepaalt op welk formaat, met welke materialen en in welke techniek er wordt gewerkt. En misschien is dit voor degene die wordt geportretteerd wel extra verrassend, want een dergelijke werkwijze is de beste garantie voor een onvoorspelbaar resultaat.

De Boterhal is dus tijdelijk een openbaar atelier en de kunstenaars werken op deze locatie. Ze creëren hier hun eigen werkplek, waarbij de bezoekers poseren. De ontstane werken worden, ofwel gelijk verkocht, ofwel direct geëxposeerd. Een niet gekocht portret blijft dan wel eigendom van de kunstenaar.

De Burgemeester van Hoorn zal de eerste zijn die zich laat portretteren!

Geïnteresseerden kunnen zich vooraf per mail opgeven om ‘live’ te poseren, maar er kan ook ter plekke met een kunstenaar naar voorkeur een afspraak worden gemaakt